PÕLETATUD GRANIIDI IMPREGNANT HG-1

Vee baasil hüdrofoobne preparaat, mis hoiab ja säilitab kivi algset värvi ega suurenda pinna libedust. Vähendab pinna imavust.
Suurendab vastupidavust mustusele ja soolade ladestumisele.

HG-1 valmistatakse siloksaanide baasil, et kaitsta murtud ja tahtud graniidi mineraalset, poorset pinda vee eest.
Toode vähendab pinna imavust – tagab kaitse sademevee ja vees lahustunud kahjulike keemiliste ühendite tungimise eest materjali struktuuri.
Suurendab immutatud aluspinna vastupidavust mustusele, soolade ladestumisele, bioloogilise saastatuse tekkele.
Leeliskindel, vastupidav – UV-kindel, lahustivaba. Toode ei halvenda töödeldud pinna omadusi gaasi ja veeauru difusiooni osas, poorid jäävad avatuks.

11,5046,00

LAE ALLA SIIT

OHUTUSKAART

TOOTEKIRJELDUS

PÕLETATUD GRANIIDI
IMPREGNANT HG-1

Vee baasil hüdrofoobne preparaat, mis hoiab ja säilitab kivi algset värvi ega suurenda pinna libedust. Vähendab pinna imavust.
Suurendab vastupidavust mustusele ja soolade ladestumisele.

HG-1 valmistatakse siloksaanide baasil, et kaitsta murtud ja tahtud graniidi mineraalset, poorset pinda vee eest.
Toode vähendab pinna imavust – tagab kaitse sademevee ja vees lahustunud kahjulike keemiliste ühendite tungimise eest materjali struktuuri.
Suurendab immutatud aluspinna vastupidavust mustusele, soolade ladestumisele, bioloogilise saastatuse tekkele.
Leeliskindel, vastupidav – UV-kindel, lahustivaba. Toode ei halvenda töödeldud pinna omadusi gaasi ja veeauru difusiooni osas, poorid jäävad avatuks.

KASUTUSKOHAD:
Kõik murtud ja tahutud graniidi pinnad
Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes vanadele ja uutele pindadele.

ENNE KASUTAMIST:
Enne kasutamist eemalda pinnalt tolm, prügi, lahtine ja kinnistunud mustus, soolade ja värvikihtide jäägid.
Kõik külgnevad pinnad, mida vahendiga ei töödelda, peavad olema kaitstud.
Ärge kunagi kandke seda toodet märjale pinnale. Toodet saab kasutada kergelt niisketel pindadel, siiski veenduge, et töödeldav pind oleks võimalikult kuiv.
Ära kasuta toodet otsese päikesevalguse käes või vihmasaju ajal.
MÄRKUS: Immutamist ei tohiks teha kõrge soolsusega pindadel, kuna see võib viia ehitussoolade kristalliseerumisprotsessi intensiivistumiseni ja pinna materjali kahjustamiseni.

KASUTAMINE:
HG–1 on kasutusvalmis toode. ÄRGE LAHJENDAGE.
Kandke impregnant pinnale madala survega pihustiga, harja või rulliga.
Kandke toodet rohkelt ja ühtlaselt kogu pinnale, kuni see on küllastunud, umbes 1 mm või paksem kiht.
60 minuti pärast eemaldage immutamise jäägid pehme, imava kangaga. Pärast ülaltoodud toimingute tegemist ärge tehke täiendavat immutust.
Töö ajal ja kohe pärast töö lõppu tuleb värskelt immutatud pinda kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest vähemalt 5 tundi.
24 tunni jooksul peale immutamist ei ole lubatud töödeldud pinnal kõndida, seda pesta, sellele mööblit ja muid esemeid asetada.

MÄRKUSED JA SOOVITUSED:
Ärge laske pealekantud vahendi kihte vahepeal kuivada.
Ära kasuta toodet vihmasaju või külmaga, töödeldava pinna ning õhutemperatuur peavad jääma vahemikku > 5°C ja < 30°C.
Toote 100%-lise efektiivsuse tagamiseks tuleb pinda töödelda küllastumiseni, kasutades 1-3 korda “märg märjale” pealekandmise meetodit. Pealekandmise kordade arv sõltub pinnast ning tegeliku kulu arvutamiseks on soovitatav eelnevalt kasutada väikest katseala.
Ära kasuta toodet vihmase või külma ilmaga, töödeldava pinna ning õhutemperatuur peavad jääma vahemikku < 5°C and > 30°C.
ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.
HG-1 on ühekomponendiline siloksaanidel põhinev toode, vastab nõuetele PN-EN 1504-2 tab.3
HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.
Toode sisaldab: 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon-i

TEHNILISED ANDMED:
Toote tihedus ca 1.0 kg / dm³
PH: ca 7
Lõhn: neutraalne
Värvus: piimvalge, peale kuivamist värvitu
Vihmakindlus peale 5-6 tundi kuivamist
Vee neeldumistegur: Wd <0.1 kg / m2 x h1 / 2 või <7.5% vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 / Difusioonikindel, veeaur: Sd = 0.0 [m]
Leeliskindel – mõõdetud arvestades vedeliku imavust vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 <10%
Läbitungimissügavus: > 5 mm, mõõdetud vastavalt EN 14630
Kuivamiskiiruse kordaja klass 2 kuni 1 / sõltuvalt pinna imavusest / vee aurustumisest pinnalt, mõõdetud vastavalt EN 13579
Kulu: 1L katab ca 5-11 m²
Toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intesiivsusest.
Pakend: 1L pudel / 5L kanister
Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril >+ 5°C kuni < 30°C avamata originaalpakendis.
Mitte hoida temperatuuril alla 0°C, sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:
CT Service S.A.
ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola
Poola
t: +48 22 750 20 66
office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:
Ideaalpuhastus OÜ
Riia mnt 48, Pärnu, Eesti
+372 44 70025
info@ideaalpuhastus.ee