POLEERITUD GRANIIDI IMPREGNANT SG-1

Pikaajaline toime mustuse ladestumise ja plekkide vastu. Ei suurenda pinna libedust. Hoiab ja säilitab pinna algse värvi.
SG-1 on toodetud vaikude ja aromatiseeritud orgaaniliste lahustite baasil. SG-1 tungib sügavale pinna struktuuri, seondub sellega püsivalt ja annab vastupidava kattekihi.

21,00

6 laos

LAE ALLA SIIT

OHUTUSKAART

TOOTEKIRJELDUS

POLEERITUD GRANIIDI IMPREGNANT SG-1

Pikaajaline toime mustuse ladestumise ja plekkide vastu. Ei suurenda pinna libedust. Hoiab ja säilitab pinna algse värvi.
SG-1 on toodetud vaikude ja aromatiseeritud orgaaniliste lahustite baasil. SG-1 tungib sügavale pinna struktuuri, seondub sellega püsivalt ja annab vastupidava kattekihi.
Vahend ei mõjuta algse pinna füüsikalis-keemilisi omadusi.
SG-1 impregnant kaitseb pinda mustuse, rasva, suhkrute ja õli imendumise eest, pikendab pinna kasutusiga.
SG-1-ga töödeldud pind on vastupidav UV-kiirgusele, happevihmale, vetikate ja samblike tekkele, hallitusele, puhastusvahenditele vahemikus pH 5 kuni pH 9. Vahend on töödeldud pinnal külmakindel.

KASUTUSALA:
Kõik poleeritud graniidist aluspinnad, millel ei ole eelnevalt kasutatud vahasid, loputusvahendeid, polümeerkatteid ega rasvu.
Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes, vanadele ja uutele pindadele.

ENNE KASUTAMIST:
Pinna eelnev puhastamine tuleb kohandada vastavalt antud rajatisele ja immutatava pinna seisundile.
Enne kasutamist eemalda pinnalt tolm, prügi, lahtine ja kinnistunud mustus, soolade ja värvikihtide jäägid.
Aluspind peab olema kuiv. Ärge kunagi kandke SG-1 märjale või niiskele pinnale.
Kõik külgnevad pinnad, mida tootega ei töödelda, peavad olema kaetud.
Märkus: Immutamist ei tohiks teha kõrge soolsusega pindadel, kuna see võib viia ehitussoolade kristalliseerumisprotsessi intensiivistumiseni ja pinna materjali hävimiseni.

KASUTAMINE:
SG–1 on kasutusvalmis toode. ÄRGE LAHJENDAGE.
Sõltumata aluspinna imavusomadustest kantakse vahendit peale üks kord, ühe paksema kihina, mis annab immutusvahendile aega imenduda ja aluspinnaga seonduda. Kuivades tekib hüdro- ja oleofoobne kiht.
Enne immutamist tuleb kaitsta kõiki kohti, mis ei tohiks immutusvahendiga kokku puutuda (plastist põrandaliistud, alumiiniumprofiilid, vaibad, mööbel jne).

TÖÖ KÄIK:
Pinda tuleks immutada triipudena ruumi väljapääsu suunas
Kandke immutusvahend pinnale pehme rulliga, ca 1 mm paksuselt, üks ühlaselt jaotatud kiht.
Immutusaine jäägid tuleb 45 minuti pärast eemaldada pehme lapi või pehme švammiga.
Järgneva 60 min pärast immutatud pind poleeritakse – käsitsi või mehaaniliselt, kasutades pehmet materjali – villast või puuvillast riiet.
Peale poleerimist pole 72 tunni jooksul lubatud immutatud pinnale astuda, seda pesta, sellele mööblit või muid esemeid asetada.
Immutamise ajal ja 72 tunni jooksul pärast töö lõppu tagage ruumi hea ventilatsioon.

MÄRKUSED JA SOOVITUSED:
Immutamise ajal ärge suitsetage, tarvitage alkoholi ega sööge.
Kasutage tavalisi naha- ja silmade kaitsevahendeid (kaitsekindaid ja -prille)
HOIATUS: peale immutusaine kuivamist jäävad nähtavaks jalajäljed, põlvekaitsmete jäljed jm ebaühtlaselt poleeritud kohad.
8 tundi peale immutusvahendi pealekandmist ei ole sellelt kleepuvate jääkide, jälgede jms eemaldamine võimalik.
Impregnandi SG-1 täielikuks kõvenemiseks kulub kuni 72 tundi, õhutemperatuuril +20°C ja suhtelise õhuniiskusega kuni 65%.
Ära kasuta toodet vihmaga või külma ilmaga, pinna ja õhu temperatuur peab olema vahemikus > 5°C ja < 30°C.
ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.
HOIATUSED: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.
Toode sisaldab: süsivesinikud C9-C11, n-alkaanid, asoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed

TEHNILISED ANDMED:
Tihedus: ca 0.9 kg / dm³
Lõhn: lahustitele iseloomulik
Värvus: värvitu
Vihmakindlus: peale 72 tundi kuivamist
Vee neeldumistegur: Wd <0.1 kg / m2 x h1 / 2 või <7.5% vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580
Difusioonikindel – veeaur Sd = 0.0 [m]
Leeliskindel – mõõdetud arvestades vedeliku imavust vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 <10%
Läbitungimissügavus > 1 mm, mõõdetud vastavalt EN 14630
Kuivamiskiiruse kordaja klass 2 – 1 / sõltuvalt pinna imavusastmest, mõõdetud vastavalt EN 13579
Kulu: sõltuvalt aluspinna karedusest, pealekandmise meetodist, pinna imavusest ja kuivamistingimustest – 1 liiter on piisav ca 20 m²-le.
Kasutamistemperatuur: + 10 °C kuni + 25 °C
Toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intesiivsusest.
Pakend: 1L
Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril >+ 5°C to < 30°C avamata originaalpakendis.
Mitte hoida temperatuuril alla 0°C, sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:
CT Service S.A.
ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola
Poola
t: +48 22 750 20 66
office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:
Ideaalpuhastus OÜ
Riia mnt 48, Pärnu, Eesti
+372 44 70025
info@ideaalpuhastus.ee