ÕUESILLUTISE JA KIVITERASSI IMPREGNANT HBP-1

ÕUESILLUTISE JA KIVITERASSI
IMPREGNANT HBP-1

Vee baasil hüdrofoobne preparaat, mis ei muuda pinna algset värvi ega suurenda pinna libedust.

HBP-1 on suure jõudlusega universaalne impregnant, mis on ette nähtud poorsete looduslike kivipindade jaoks nagu kiltkivi, terrakota, Yorki kivi, kivimurd, liivakivi, lubjakivi, graniit, betoon ja paljud teised kivitüübid.

Toode vähendab pinna imavust – tagab kaitse sademevee ja vees lahustunud kahjulike keemiliste ühendite tungimise eest materjali struktuuri. Suurendab immutatud pinna vastupidavust mustusele ja bioloogilise saastatuse tekkimisele.

Leeliskindel, vastupidav UV-kiirgusele, lahustivaba. Toode ei halvenda töödeldud pinna omadusi gaasi- ja veeauru difusiooni osas, poorid jäävad avatuks.

12,5047,50

LAE ALLA SIIT

OHUTUSKAART

TOOTEKIRJELDUS

ÕUESILLUTISE JA KIVITERASSI
IMPREGNANT HBP-1

Vee baasil hüdrofoobne preparaat, mis ei muuda pinna algset värvi ega suurenda pinna libedust.

HBP-1 on suure jõudlusega universaalne impregnant, mis on ette nähtud poorsete looduslike kivipindade jaoks nagu kiltkivi, terrakota, Yorki kivi, kivimurd, liivakivi, lubjakivi, graniit, betoon ja paljud teised kivitüübid.

Toode vähendab pinna imavust – tagab kaitse sademevee ja vees lahustunud kahjulike keemiliste ühendite tungimise eest materjali struktuuri. Suurendab immutatud pinna vastupidavust mustusele ja bioloogilise saastatuse tekkimisele.

Leeliskindel, vastupidav UV-kiirgusele, lahustivaba. Toode ei halvenda töödeldud pinna omadusi gaasi- ja veeauru difusiooni osas, poorid jäävad avatuks.

KASUTUSALA:
Naturaalsed kivipinnad nagu kiltkivi, terrakota, Yorki kivi, kivimurd, liivakivi, lubjakivi, betoon
Toodet võib kasutada sise- ja välistingimustes, vanadel ja uutel pindadel.

ENNE KASUTAMIST:
Enne toote kasutamist tuleb pind puhastada tolmust, lahtisest ja kinnistunud mustusest, sooladest ja värvikihtide jääkidest.
Kõik külgnevad pinnad, mida ei töödelda, peavad olema kaitstud.
Ärge kunagi kandke vahendit märjale pinnale. Toodet saab kasutada kergelt niisketel pindadel, sellegipoolest veenduge, et töödeldav pind oleks võimalikult kuiv.
Ärge tehke tööd vihmaga ega siis, kui pind on otsese päikesevalguse käes.

MÄRKUS: Immutamist ei tohiks teha kõrge soolsusega pindadel, kuna see võib viia ehitussoolade kristalliseerumisprotsessi intensiivistumiseni ja pinna materjali hävitamiseni.

TÖÖ KÄIK:
HBP-1 on kasutusvalmis toode. ÄRA LAHJENDA.
Võib peale kanda madala survega pihustiga, harja või rulliga.
Kanna toodet rohkelt ja ühtlaselt, kuni pind küllastub ja pinnal ei ole kuivi laike. Korrake toimingut mitu korda sõltuvalt pinna omadustest ja poorsusest “märg märjale” meetodil.
Järjestikused vahendi kihid peavad olema kantud märjale pinnale 5-10 minuti jooksul peale eelmist pealekandmist. Ärge laske vahendil pealekandmiste vahel kuivada.
Sõltuvalt pinna omadustest ja poorsusest korrake protseduuri 2-3 korda.
Töö ajal ja ning peale seda tuleb värskelt immutatud pinda kaitsta otsese päikesevalguse ning sademete eest vähemalt 5 tundi.

MÄRKUSED JA SOOVITUSED:
Ärge laske pealekantud vahendi kihte vahepeal kuivada.
Ära kasuta toodet vihmasaju või külmaga, töödeldava pinna ning õhutemperatuur peavad jääma vahemikku > 5°C ja < 30°C.
Toote 100%-lise efektiivsuse tagamiseks tuleb pinda töödelda küllastumiseni, kasutades 1-3 korda “märg märjale” pealekandmise meetodit. Pealekandmise kordade arv sõltub pinna poorsusest ning tegeliku kulu arvutamiseks on soovitatav eelnevalt kasutada väikest katseala.
ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.
HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV!
Toode sisaldab: 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon-i

TEHNILISED ANDMED:
Tihedus: ca 1.0 kg / dm³
pH: ca 7
Lõhn: neutraalne
Värvus: piimvalge, peale kuivamist värvitu.
Vihmakindlus peale 5-6 tundi kuivamist.
Vee neeldumistegur: Wd <0.1 kg / m2 x h1 / 2 või <7.5% PN-EN 1504-2 / EN 13580 / vastavalt Difusioonikindel – veeaur: Sd = 0.0 [m]
Leelisekindlus – mõõdetud arvestades vedeliku imavust vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 <10%
Läbitungimissügavus: > 5 mm, mõõdetud vastavalt EN 14630
Kuivamiskiiruse kordaja klass 2 kuni 1 / sõltuvalt aluspinna imavusest, mõõdetud vastavalt EN 13579
Kulu: 1L katab ca 5-11 m²
Toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intesiivsusest.
Pakend: 1L pudel / 5L kanister
Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril >+ 5°C ja < 30°C avamata originaalpakendis.
Mitte hoida temperatuuril alla 0°C, sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:
CT Service S.A.
ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola
Poola
t: +48 22 750 20 66
office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:
Ideaalpuhastus OÜ
Riia mnt 48, Pärnu, Eesti
+372 44 70025
info@ideaalpuhastus.ee