BETOONI IMPREGNANT VB-1

Vee baasil hüdrofoobne vahend, mis ei muuda pinna algset värvi. Vähendab pinna imavust.
Suurendab vastupidavust mustusele ja soolade ladestumisele.

9,5028,40

LAE ALLA SIIT

OHUTUSKAART

TOOTEKIRJELDUS

BETOONI IMPREGNANT VB-1

Vee baasil hüdrofoobne vahend, mis ei muuda pinna algset värvi. Vähendab pinna imavust.
Suurendab vastupidavust mustusele ja soolade ladestumisele.

VB-1 on toodetud siloksaanide baasil, betoonseinte mineraalsete ja poorsete pindade kaitsmiseks vee eest.
Vähendab pinna imavust – tagab kaitse sademevee ja vees lahustunud kahjulike keemiliste ühendite tungimise eest materjali struktuuri.
Toode suurendab immutatud aluspinna vastupidavust mustusele, soolade ladestumisele ja bioloogilise saastatuse tekkele. Leeliskindel, vastupidav – UV-kindel, lahustivaba. Toode ei halvenda töödeldud pinna omadusi gaasi ja veeauru difusiooni osas, poorid jäävad avatuks.

KASUTUSALA:
Kõik betoonist pinnad.
Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes, ehitustel, vanadel ja uutel pindadel.

ENNE KASUTAMIST:
Enne kasutamist eemalda pinnalt tolm, prügi, lahtine ja kinnistunud mustus, soolade ja värvikihtide jäägid.
Kõik külgnevad pinnad, mida vahendiga ei töödelda, peavad olema kaitstud.
Ärge kunagi kandke seda toodet märjale pinnale. Toodet saab kasutada kergelt niisketel pindadel, siiski veenduge, et töödeldav betoonpind oleks võimalikult kuiv.
Ära kasuta toodet otsese päikesevalguse käes või vihmasaju ajal.
MÄRKUS: Immutamist ei tohiks teha kõrge soolsusega pindadel, kuna see võib viia ehitussoolade kristalliseerumisprotsessi intensiivistumiseni ja pinna materjali kahjustamiseni.

KASUTAMINE:
VB-1 on kasutusvalmis toode. ÄRGE LAHJENDAGE.
Kandke impregnant pinnale madala survega pihustiga, harja või rulliga.
Kanna toodet rohkelt ja ühtlaselt, kuni pind küllastub ja pinnal ei ole kuivi laike. Korrake toimingut mitu korda sõltuvalt pinna omadustest ja poorsusest “märg märjale” meetodil.
Järjestikused vahendi kihid peavad olema kantud märjale pinnale 10 minuti jooksul peale eelmist pealekandmist. Ärge laske vahendil pealekandmiste vahel kuivada.
Sõltuvalt pinna omadustest ja poorsusest korrake protseduuri 2-3 korda.
Töö ajal ja ning peale seda tuleb värskelt immutatud pinda kaitsta otsese päikesevalguse ning sademete eest vähemalt 5 tundi.

MÄRKUSED JA SOOVITUSED:
Ärge laske pealekantud vahendi kihte vahepeal kuivada.
Ärge kasutage toodet vihmasaju või külmaga, töödeldava pinna ning õhutemperatuur peavad jääma vahemikku > 5°C ja < 30°C.
Toote 100%-lise efektiivsuse tagamiseks tuleb pinda töödelda küllastumiseni, kasutades 1-3 korda “märg märjale” pealekandmise meetodit. Pealekandmise kordade arv sõltub pinnast ning tegeliku kulu arvutamiseks on soovitatav eelnevalt kasutada väikest katseala.
Ära kasuta toodet vihmasaju või külmaga, töödeldava pinna ning õhutemperatuur peavad jääma vahemikku > 5°C ja < 30°C.
ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.
HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.
Toode sisaldab: 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

TEHNILISED ANDMED:
Tihedus: ca 1.0 kg / dm³
pH: ca 7
Lõhn: neutraalne
Värvus: piimvalge, peale kuivamist värvitu, läbipaistev
Vihmakindlus peale 5-6 tundi kuivamist
Vee neeldumistegur: Wd <0.1 kg / m2 x h1 / 2 või <7.5% vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 /
Difusioonikindel – veeaur Sd = 0.0 [m]
Leeliskindel – mõõdetud arvestades vedeliku imavust vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 <10%
Läbitungimissügavus: > 5 mm, mõõdetud vastavalt EN 14630
Kuivamiskiiruse kordaja klass 2 – 1 / sõltuvalt pinna imavusastmest / mõõdetud vastavalt EN 13579
Kulu: 1 L katab ca 5-11 m²
Kasutamistemperatuur: + 5 °C to + 30 °C
Toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intesiivsusest.
Pakend: 1L pudel / 5L kanister
Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril >+ 5°C to < 30°C avamata originaalpakendis.
Mitte hoida temperatuuril alla 0°C, sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:
CT Service S.A.
ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola
Poola
t: +48 22 750 20 66
office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:
Ideaalpuhastus OÜ
Riia mnt 48, Pärnu, Eesti
+372 44 70025
info@ideaalpuhastus.ee