BETOONI IMPREGNANT MÄRG EFEKT VB-2

Vee baasil hüdrofoobne toode, jätab märja pinna efekti. Vähendab pinna imavust. Suurendab vastupidavust mustusele ja soolade ladestumisele.

11,5038,50

LAE ALLA SIIT

OHUTUSKAART

TOOTEKIRJELDUS

BETOONI IMPREGNANT MÄRG EFEKT VB-2 Vee baasil hüdrofoobne toode, jätab märja pinna efekti. Vähendab pinna imavust. Suurendab vastupidavust mustusele ja soolade ladestumisele. VB-2 on toodetud siloksaanide baasil, betoonseinte mineraalsete ja poorsete pindade kaitsmiseks vee eest. Vähendab pinna imavust – tagab kaitse sademevee ja vees lahustunud kahjulike keemiliste ühendite tungimise eest materjali struktuuri. Toode suurendab immutatud aluspinna vastupidavust mustusele, soolade ladestumisele ja bioloogilise saastatuse tekkele. Leeliskindel, vastupidav – UV-kindel, lahustivaba. Toode ei halvenda töödeldud pinna omadusi gaasi ja veeauru difusiooni osas, poorid jäävad avatuks.

KASUTUSALA: Kõik betoonist pinnad. Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes, ehitustel, vanadel ja uutel pindadel.

ENNE KASUTAMIST: Enne kasutamist eemalda pinnalt tolm, prügi, lahtine ja kinnistunud mustus, soolade ja värvikihtide jäägid. Kõik külgnevad pinnad, mida vahendiga ei töödelda, peavad olema kaitstud. Ärge kunagi kandke seda toodet märjale pinnale. Toodet saab kasutada kergelt niisketel pindadel, siiski veenduge, et töödeldav betoonpind oleks võimalikult kuiv. Ära kasuta toodet otsese päikesevalguse käes või vihmasaju ajal. Märkus: Immutamist ei tohiks teha kõrge soolsusega pindadel, kuna see võib viia ehitussoolade kristalliseerumisprotsessi intensiivistumiseni ja pinna materjali kahjustamiseni. KASUTAMINE: VB-2 on kasutusvalmis toode. ÄRGE LAHJENDAGE. Kandke impregnant pinnale madala survega pihustiga, harja või rulliga. Kanna toodet rohkelt ja ühtlaselt pinnale, kuni pind küllastub ja pinnal ei ole kuivi laike. Korrake toimingut mitu korda sõltuvalt pinna omadustest ja poorsusest “märg märjale” meetodil. Järjestikused vahendi kihid peavad olema kantud märjale pinnale 10 minuti jooksul peale eelmist pealekandmist. Ärge laske vahendil pealekandmiste vahel kuivada. Sõltuvalt pinna omadustest ja poorsusest korrake protseduuri 2-3 korda. Töö ajal ja ning peale seda tuleb värskelt immutatud pinda kaitsta otsese päikesevalguse ning sademete eest vähemalt 5 tundi. ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.

MÄRKUSED JA SOOVITUSED: See teave sätestab toote kasutusjuhised ning ei vabasta kohustusest järgida ehitustööde põhimõtteid, kaitse-eeskirju ning töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju. Ära kasuta toodet vihmasaju või külmaga, töödeldava pinna ning õhutemperatuur peavad jääma vahemikku > 5°C ja < 30°C. HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV. Toode sisaldab: siloksaanid ja silikoonid, 3-[(2-aminoeüül)amino]propüül Me, di-Me, säilitusaine 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon.

TEHNILISED ANDMED:
Tihedus: ca 1.1 kg / dm³ pH: ca 7
Lõhn: iseloomulik Värvus: piimvalge, peale kuivamist värvitu, läbipaistev, jätab märja pinna efekti Vihmakindlus peale 5-6 tundi kuivamist
Vee neeldumistegur: Wd <0.1 kg / m2 x h1 / 2 või <7.5% vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 / Difusioonikindel – veeaur: Sd = 0.0 [m] Leeliskindel – mõõdetud arvestades vedeliku imavust vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 <10%
Läbitungimissügavus: > 5 mm, mõõdetud vastavalt EN 14630 Kuivamiskiiruse kordaja klass 2 -1 / sõltuvalt pinna imavusastmest / mõõdetud vastavalt EN 13579
Kulu:1L katab ca 5-11 m²
Toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intesiivsusest.
Pakend: 1L pudel / 5L kanister
Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril >+ 5°C to < 30°C avamata originaalpakendis
Mitte hoida temperatuuril alla 0°C, sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:
CT Service S.A.
ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola
Poola
t: +48 22 750 20 66
office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:
Ideaalpuhastus OÜ
Riia mnt 48, Pärnu, Eesti
+372 44 70025
info@ideaalpuhastus.ee